Zprávičky č. 01/2023 – leden

08.01.2022 22:25

Milé sestry a bratři,

Slavnost Matky Boží Panny Marie jsem zakončoval vtipem o tom, jak se omlouvá vedoucí, že nepřivezli lopaty. Jeden z pracovníků odpoví: „To nevadí, my se budeme opírat jeden o druhého.“ V této souvislosti jsme si připomněli text Písma svatého z knihy Kazatel: „Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!“ (Kaz 4,9–12) Podobně nás povzbuzuje papež, který nám připomíná heslo jít společně. Máme se nechat zasáhnout otázkami sester a bratří, vzájemně si pomáhat, aby nás obohatila rozmanitost charismat, povolání a služeb. Takže vás zvu k novému dobrodružství, které chceme zrealizovat v tomto novém roce s vědomím, že cesta jedince je riskantní, ale pokud jdou alespoň dva společně, je šance, že naleznou v druhém oporu a naše cesta neskončí při prvním pádu. Přeji vám požehnanou a bezpečnou cestu rokem 2023.

P.  Pavel Mistr

 

Zprávičky dobroučské farnosti s měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.