Zpívání dětí při „dětské půlnoční“ na Štědrý den

28.11.2016 12:20
Rádi bychom spolu s dětmi z farnosti připravili hudební doprovod k „dětské půlnoční“ sestavený z vánočních koled a písní. Zkoušky proběhnou v neděli 4. 12. a 18. 12. po dětské mši svaté v klubu nad sálem v D-centru (cca 10.15 – 10.45) a potom ještě jednou, přímo v kostele, v pátek 23. 12. v 9.30 h. Přestože většinu koled děti znají, je potřeba to nacvičit. Proto prosím děti, které mají chuť společně tímto způsobem obdarovat druhé, aby na tyto zkoušky přišly. Těšíme se.