Změny v ozvučení kostela sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči

18.10.2016 08:08

Boží slovo má mít první místo v našem životě. Proto, aby bylo lépe slyšet v našem kostele se zásadněji neinvestovalo asi 50 let.

V pátek 9. 9. 2016 byla ukončena výměna reproduktorů v kostelní lodi a na kůru za moderní typ s charakteristikou pro vysokou srozumitelnost mluveného slova. Opticky není změna patrná, protože jsou nové reproduktory umístěny ve starých skříňkách. Problémem v našem kostele byl nedostatek vyšších kmitočtů a přebytek těch nízkých.
Porovnávacím akustickým měřením bylo prokázáno výrazné zlepšení. Přesto i při sebelepší ozvučovací aparatuře bude vždy do jisté míry rozložení hlasitosti v kostele nerovnoměrné. Přednes mluvícího a akustika prostoru, kterou však nelze změnit, má též veliký vliv na srozumitelnost.
Aby efekt z provedené výměny byl co největší, doporučuji špatně slyšícím sednout si do lavice co nejblíže před některý z osmi reproduktorů, které jsou umístěny na zdi. Pro ty, kdo dobře slyší, může být nyní až nepříjemné, sedět blízko nich. Nebojme se opustit svoje zvyklosti a využijme naplno možnosti, které nové ozvučení nabízí.

Pavel Šolc