Výuka náboženství v novém školním roce

05.09.2021 11:52

Děkuji rodičům, kteří přihlásili svoje děti na náboženství. V minulém čísle Zpráviček bylo zveřejněno rozdělení výuky náboženství. Toto téma se diskutovalo i na pastorační radě s možným dalším rozdělením. Vlivem mnoha okolností a dlouhých debat, které se o prázdninách uskutečnily ohledně možných variant výuky náboženství, se duchovní správce rozhodl, že zatím povede výuku náboženství osobně kromě čtvrté třídy, kterou povede paní Matyášová a začne s výukou 13. 9. v 13:15 hod. Ostatní ročníky začnou s výukou po 20. září a rozvrh bude upřesněn.
Při domlouvání podrobností výuky s vedením školy jsme dospěli k závěru, že se náboženství bude vyučovat v prostorách D-centra. Děkuji všem katechetkám, které uvažovaly o možnosti vyučovat náboženství a nabídly tuto službu farnosti.
Věřím, že se v novém školním roce podaří i skautům najít jak vhodné prostorové, tak i personální možnosti k zajištění aktivit, které nabízejí.

P. Tomáš Fiala