Aktualizováno: Výtěžek Misijní neděle

26.10.2015 11:24

Výtěžek sbírky na Misijní neděli činil v naší farnosti 7 460 Kč. Výtěžek z kasiček na Misijní koláč, který jsme uspořádali v Dolní Dobrouči na Misijní neděli 18. 10. 2015, je neuvěřitelných 10 356 Kč. Za štědrost, práci s pečením i důvěru všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. Sbírka bude předána Papežským misijním dílům v nejbližších dnech.