Výročí kanonizace sv. Anežky České

04.03.2019 10:43

Letos na podzim připadá již 30. výročí této veliké události pro naši vlast, na kterou navázala tzv. Sametová revoluce. Při této příležitosti je organizovaná Královéhradeckou diecézí pouť nejen do Prahy (16. 11.), ale i do Říma (11.–13.11.). Pastorační rada zvažuje účast na některé z těchto poutí. Bližší informace najdete v příštích Zprávičkách. Tuto informaci záměrně poskytujeme takto s předstihem, aby s ní mohli případní zájemci počítat. 

D. Jakubec