Výlet Misijního klubka v neděli 17. 6.

16.06.2018 09:58

Výlet Misijního klubka se uskuteční v neděli 17. 6. po mši svaté v Dolní Dobrouči. S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, pití a něco na opečení k obědu (buřt a pečivo), lžíci a ešus (nebo misku, plastový talířek apod.) na polívku z kotlíku, kterou si uvaříme. Výlet vhodný pro děti od 6 let, mladší děti v doprovodu s rodičem (i rodiče starších dětí se mohou zúčastnit). Předpokládaný návrat do 15 hod. Více informací na telefonu Martina Rýznara.