Ukončení a pokračování modlitby s putovním obrazem Božího milosrdenství

28.12.2016 12:40
Během Roku Božího milosrdenství, který církev oficiálně zakončila 20. listopadu 2016, se v naší farnosti vytvořily tři skupinky s putovním obrazem a modlitbou k Božímu milosrdenství. Tato aktivita měla oficiálně skončit spolu s uzavřením Svatých bran, ponecháváme ji však v běhu do konce listopadu. Prosíme poslední členy skupinek, aby obrazy vrátili panu faráři nebo manželům Rýznarovým. Zájemcům, kteří by v tomto druhu společenství a modlitbě chtěli pokračovat nebo se nově zapojit, nabízíme možnost zapsat se na nový seznam v kostele pro tento účel připravený. Závazek by byl opět na jeden rok, tedy do konce listopadu 2017.