Tříkrálová sbírka

02.02.2020 00:29

Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do průběhu letošní tříkrálové sbírky – koledníkům, vedoucím skupinek, všem dárcům, i těm, kteří nás provázeli svou modlitbou. Celkový letošní výtěžek sbírky v Dolní Dobrouči (včetně Horní Dobrouče a Lanšperka) je 110 059 Kč.

M. Skalická