Tajemství Eucharistie

04.06.2018 12:19

Svátost Těla a Krve Páně – Eucharistie – je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat z mnoha stran, a stejně ji nevystihneme. Možná právě proto se s tajemstvím Eucharistie nesetkáváme jenom při svátku Těla a Krve Páně, ale i na Zelený čtvrtek. Tam se soustřeďujeme na Velikonoční události a víc vnímáme obětní charakter mše svaté. Dnes zase do popředí vystupuje reálná přítomnost Ježíše Krista pod způsoby chleba a vína.

Jsme zvyklí chodit na mši svatou, ke svatému přijímání. Víme, že se tam zpřítomňuje Ježíšova oběť na kříži, víme, že přijímáme Ježíše pod způsoby chleba a vína. Ale je to skutečně všechno, co o Eucharistii dokážeme říct?

Eucharistie nikdy nepřestane být tajemstvím, které nás přesahuje, a nikdy plně nepochopíme, oč tam jde. Je dobré, abychom si ve vztahu k Eucharistii zachovali trochu pokory a bránili se všemu, co nás vede k zevšednění a formalismu. Abychom se stali lidmi, kteří se umí dívat očima srdce, kteří umí děkovat a žasnout.

o. Jano