Slovo duchovního správce k mimořádné situaci

27.03.2020 09:16

Drazí farníci,

jsme v mimořádné situaci a chtěl bych Vás mladší rodiny vybídnout ke slavení vlastní liturgie, dokud se nebudeme moci sejít v neděli při bohoslužbě v kostele. Sice se nabízí sledovat mši svatou v TV, v rádiu, ale přiznejme si, že pro děti to není tak atraktivní, jako vše ostatní, co se v televizi vysílá. Proto se raději pokuste si udělat svoji vlastní liturgii, která bude hlavně spočívat, že se společně zamyslíte nad tím, co nám říká sám Pán Ježíš v evangeliu, když se setkával s lidmi. Bude to jistě přínosnější, když sami vstoupíme s ním do dialogu. Vždyť on je uprostřed těch, kteří se k němu modlí, i kdyby byli jen dva nebo tři.

Chtěl bych k tomu vybídnout muže, protože muž byl ten, kdo stojí v čele rodiny a také před Hospodinem. Vzít si do ruky Bibli může být nesmírně zajímavé, jako kdyby Vám někdo půjčil nejlepší auto a sami byste se s ním mohli projet. Není lepší náboženská kniha, než právě Bible, a třeba budete mile překvapeni, jak k Vám promlouvá v těchto chvílích sám Bůh. Jistě byste rádi svezli své blízké, kdybyste takové auto měli. Nebojme se vstoupit do Boží blízkosti a můžeme přibrat i ty naše nejbližší.

Vyprošuji Vám Boží blízkost

P. Tomáš Fiala