Připravujeme akci pro mládež

04.03.2019 10:47

Dlouho jsme v pastorační radě zvažovali, co nabídnout naší mládeži ze 7.–9. třídy. Padl návrh uspořádat alespoň jednorázovou víkendovku, na které by se dala další činnost postavit (tatínkové jsou vítáni ). Pokud tedy spadáte do této věkové kategorie (ale nebráníme se ani mladším či starším ročníkům ) a máte chuť strávit víkend společně v Říčkách v Orlických horách v bývalé faře, můžete se již nyní hlásit u Davida Jakubce.
Termín je týden před Velikonocemi 12.–14. 4. a kryje se s diecézním setkáním mládeže v Hradci Králové. Jiný termín v dubnu se nehodil, v květnu je na 4. 5. naplánován farní zájezd.  Podrobnosti (doprava, stravování...) a program budeme řešit, až budeme znát věkové složení a počet dospělých.
 

J. Špinler a D. Jakubec