Příprava na Národní eucharistický kongres v květnu

04.05.2015 16:21

Tématem příprav na NEK v měsíci květnu je Eucharistie a Maria. V sobotu 23. 5. od 19.15 proběhne společenství mládeže zaměřené na NEK. V neděli 24. 5. (slavnost Seslání Ducha Svatého) bude po mši svaté v Dolní Dobrouči celodenní výstav Nejsvětější Svátosti se zakončením v 17.30. A jako obvykle jsou po této nedělní dopolední bohoslužbě zvány všechny děti na katechezi do D-centra.