Kněžské svěcení (13. 5.) a primice Ondřeje Špinlera (14. 5.)

01.05.2017 14:00

K účasti na kněžském svěcení i primici Ondřeje Špinlera je zvána celá farnost. Z Dolní Dobrouče bude v sobotu 13. května ráno vypraven autobus. Odjezd  od kostela sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči plánujeme v 7.00 hod., odjezd z Hradce Králové předpokládáme ve 14.00  hod. (návrat tedy do 16:00 hod). Seznam pro přihlášení je k dispozici v kostele, možné je přihlásit se také na telefonu 733 700 903 (nejlépe do pondělí 8. května).
Dá-li Pán, primiční mši začneme slavit v neděli 14. května v 15.00 hod. (modlitba růžence již 14.25), po slavnostní bohoslužbě bude následovat společné agapé v D-centru.

Dary

Kromě modlitby můžete přispět na dar pro novokněze, a to do pokladničky vzadu v kostele v Dolní Dobrouči, nebo osobně o. Janovi. Každý může připravit nějaké dobroty na společnou nedělní slavnost. Přinášet je můžete v sobotu 17.30–18.30 hod., v neděli 9.00–11.00 hod. a před samotnou primiční mší do D-centra.
Za nabídnutou pomoc při přípravách programu, zázemí oslav i úklidu děkujeme!