ZRUŠENO: Poutní zájezd na Svatou Horu u Příbrami

23.04.2019 20:28

Pro nedostatečný počet přihlášených účastníků se společně organizovaný zájezd ruší. Děkujeme za pochopení.

Odjezd autobusem v 5.00 hod. od kostela v D. Dobrouči, možnost nastupování na autobusových zastávkách. Předpokládaný příjezd do Příbrami v 8.30 hod. Autobus vyjede na parkoviště k poutnímu areálu, potom se vrátí na parkoviště ve městě a zase pro nás dle dohody  po ukončení bohoslužeb přijede.
Po příjezdu hodina volna před prohlídkou, individuální program – občerstvení, společná mariánská pobožnost v některé boční kapli, bude probíhat také adorace Nejsvětější Svátosti. V 9.30 hod. prohlídka poutního areálu s průvodcem, trvá necelou hodinu, vstupné 80 Kč důchodci a děti, ostatní 120 Kč.
Po prohlídce do doby hlavní mše svaté asi hodina na případnou svátost pokání, modlitbu růžence atd. Arcidiecézní poutní mše svatá za duchovní povolání začne v 11.30 hod., celebruje kardinál Dominik Duka OP.
Kolem jedné hodiny odpolední odjezd autobusem na oběd do restaurace v Příbrami, bude objednáno společné menu, cena oběda není v zálohové částce. Výběr ze dvou jídel dohodneme při přihlášení, cena oběda (polévka + druhé jídlo) do 120 Kč.
Po obědě mezi druhou a třetí hodinou odpolední odjezd do Lešetic, návštěva komunistického lágru pro politické vězně – památník Vojna-Lešetice, prohlídka areálu a instalovaných výstav (Skauti za ostnatým drátem). Prohlídka je bez průvodce, trvá přibližně dvě hodiny dle individuálních dispozic a potřeb, vstupné 30 Kč důchodci a děti, ostatní 60 Kč.
Pokud se podaří vydat se na zpáteční cestu kolem půl páté, mohli bychom být kolem osmé večer doma.
Bude vybírána záloha 500 Kč (cesta autobusem, vstupné na prohlídku poutního areálu a památníku Vojna-Lešetice). Přihlásit se můžete u Jiřího Jakubce nebo Markéty Jakubcové do neděle 14. dubna. V neděli 7. dubna a v neděli 14. dubna se můžete přihlásit a složit zálohu po mši svaté v kostele, cca 15–20 minut, nebo poté v D-centru na nedělním agapé.

Marketa a Jiří Jakubcovi