Pouť na Svatou Horu

04.03.2019 10:44

Byli jsme osloveni farní pastorační radou, která hodlá obnovit tradici farních poutních zájezdů, kdysi pořádaných Pepou a Aničkou Dvořákovými, zda bychom nepřijali výzvu chopit se organizování těchto poutí-zájezdů. S pomocí Boží a v ochraně patrona poutníků svatého Jakuba se o to pokusíme.
První autobusový poutní zájezd se uskuteční v mariánském měsíci květnu na Horu Matky Boží u Příbrami. V brzkých ranních hodinách v sobotu 4. 5. 2019 odjezd do Příbrami, v 9.00 hod. bohoslužba, po ní komentovaná prohlídka, případně účast na pobožnostech, které probíhají po celý den, a společný oběd. 
Odpoledne se nabízí několik možností – buď setrvat u Panny Marie do večerních hodin a přímo jet domů, nebo návštěva památníku – komunistického lágru Vojna-Lešetice, kde byli vězněni političtí vězni, kteří fárali v uranových dolech. V době naší návštěvy zde budou m.j. probíhat výstavy Otmar Oliva: kresby z vězení a Skautská lilie za ostnatým drátem. Lze také dle časových možností navštívit skanzen Vysoký Chlumec u Sedlčan, v případě nepřízně počasí zámek Konopiště nebo muzeum historických motocyklů a automobilů v Benešově.
Jednáme s dopravcem. Oslovili jsme Dobroučáka Petra Zámečníka. O detailech a možnosti přihlášení budete včas informováni.

M. a J. Jakubcovi