Postníček – aktivita na postní dobu 2023

20.02.2023 11:17

Postníček – biblický základ mešního řádu 2023

Na Popeleční středu jsme slyšeli výzvu:
„Obrať se a věř evangeliu!“

Proto v této postní době obracíme vaši pozornost k Písmu svatému, ve kterém budete hledat biblický základ pro dnešní slavení mše svaté. Budete mít možnost hledat souvislosti a hlouběji si uvědomit, že liturgické texty jsou vlastně Písmem, které se stalo modlitbou.

Jak s postníčkem pracovat

V levém sloupci najdete postupně části mše svaté, ke které se daný liturgický text vztahuje. Vaším
„úkolem“ je dohledat dle nápovědy s uvedenou citací z Písma sv. biblický základ toto textu.
Uvedené citace nejsou kompletní, jsou inspirací k dalšímu rozšíření pochopení liturgie.
Další odkazy v Písmu svatém můžete hledat např. pomocí https://www.biblenet.cz/
Nechť je vám tento průvodce letošní postní dobou inspirací k četbě Písma svatého.
K inspiraci byl použit „Biblický základ mešního řádu“ ThLic. Jana Šlégra, SL.D. Zpracovala Radka
Terezie Blajdová.

2023 Postníček - mše sv.pdf