Poradna pro ženy a dívky

26.10.2015 17:58

Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum naděje a pomoci, (CENAP), kde je nabízeno sociální poradenství postavené na křesťanských hodnotách.

Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klientkám a jejich partnerům profesionální a lidský přístup, pro kterou je poradna oblíbená a vyhledávaná. Poradna nabízí klientům široký záběr v řešení různých potíží. Častými tématy jsou problémy ve vztazích partnerských i mezigeneračních, dále řešení problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek při péči o děti a domácnost. Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech počatých dětí a proto také nabízí podporu nejen v průběhu těhotenství. 

Samozřejmě pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního sociálního systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího násilí a problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani křesťanským rodinám. Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět. Manželé, kteří touží po miminku, jsou často ve velkém stresu a vlastního sebeobviňování, až se jim výsledně nedaří žít spokojený manželský život. Proto je zde pro ně nabízená psychosociální podpora. Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu a to umělém a i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často ve společnosti setkávají s nepochopením a odmítnutím. V této poradně je zde naopak nabízená pomoc a přijetí. 

Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak především podporuje rodičovské kompetence svých klientů, posiluje práva žen v úctě ke křesťanským hodnotám a jejich sebe-přijetí v každodenním životě. Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke klientům. Což znamená, že poradkyně vnímají všechny klientovi složky osobnosti. Věnují se jak sociálním potřebám klientů, ale i jejich biologickým, psychickým a spirituálním potřebám. Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace Centrum naděje a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci komplexně, nedílnou součástí praxe je též nabídka využití dalších programů a poradenství, které je již nad rámec sociálního poradenství. I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro obyvatele Brna. Pro možnost e-mailového ( cenap@cenap.cz ) a telefonického (543 254 891) spojení a dobré dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží je zde pro všechny. 

Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým, ráda bych Vás povzbudila v kontaktování poradny.

Bc. Milada Lázničková, DiS.
www.cenap.cz