Pořad bohoslužeb v Dolní Dobrouči a okolí ve dnech 1.-8. 9. 2019

02.09.2019 06:56
Neděle 1. září 22. neděle v mezidobí 8:00 Ostrov  
9:00 Dolní Dobrouč Za farnost
15:00 Dolní Dobrouč Horákova kaple (poutní)
Pondělí
2. září
       
Úterý
3. září
sv. Řehoře Velikého 14:00 Dolní Dobrouč Zpovídá P. J. Krajíček
18:30 Dolní Dobrouč Za Marii Maixnerovou, manžela, dva zetě a vnučku
Středa
4. září
  18:30 Dolní Dobrouč Za živou a zemřelou rodinu
Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u Obecního úřadu.
Čtvrtek
5. září
sv. Terezie z Kalkaty 7:00 Dolní Dobrouč Na poděkování za dar života
Pátek
6. září
  17:30 Dolní Dobrouč adorace
18:30 Dolní Dobrouč Za živé a zemřelé členy rodiny Málkovy
Sobota
7. září
  7:30 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo
8:15 Dolní Dobrouč Ke cti Neposkvrněného srdce Panny Marie
Neděle
8. září
23. neděle v mezidobí 8:00 Horní Dobrouč  
9:00 Dolní Dobrouč Za farnost
11:00 Hnátnice (posvícení)  
18:00 Dolní Dobrouč Mariánská družina