Pod pláštěm Neposkvrněné

30.10.2016 01:00

Jedním z mnoha plodů vincentínských lidových misií je vytvoření vzájemných vztahů a společenství. Povzbuzeni příkladem mnoha mladých lidí po celém světě bychom chtěli trávit společné chvíle s očima upřenýma na náš vzor, kterým je Panna Maria. Potěšilo mne, že jste projevili zájem o společné setkávání. Pozvěte i svoje kamarádky a kamarády ve věku od 6 do 20 let.

Vždy třetí sobotu v měsíci ve 14 hod se na vás budu těšit v D-centru. Starší z vás (od páté třídy výše) prosím, abyste si, pokud máte a můžete, donesli i Písmo Svaté – stačí Nový Zákon. Jedno setkání se již uskutečnilo a naše další bude 19. listopadu 2016.

Na všechny se těší s. Gabriela a spolusestry