Panna Maria, Prostřednice všech milostí

29.04.2018 23:10

Květen je pro nás neodmyslitelně spjat s Matkou Boží. A právě v tomto měsíci si připomínáme Pannu Marii jako prostřednici všech milostí. Panna Marie byla od věčnosti předurčena za Matku Božího Syna. Početím, porozením, přinesením do chrámu Otci, utrpením spolu se svým umírajícím Synem na kříži, spolupracovala na díle Spasitele zcela mimořádným způsobem, a to poslušností, vírou, nadějí a láskou, aby tak obnovila nadpřirozený život duší. Právě proto je naší matkou v řádu milosti. Toto její mateřství trvá od chvíle, kdy při zvěstování dala svůj souhlas a ve kterém vytrvala pod křížem až po konečnou spásu všech vyvolených. I po svém nanebevzetí nám získává dar věčného spasení svým orodováním. S mateřskou láskou se stará o bratry a sestry svého Syna, co putují a nachází se v různých nebezpečích a úzkostech. O to víc prosme v tomto měsíci Pannu Marii o pomoc, přímluvu, ochranu.

o. Jano