Oznámení – dětské mše

09.04.2019 20:19

Rádi bychom v naší farnosti prodiskutovali společné slavení liturgie s účastí dětí (tzv. „dětské mše“).
Protože církev vidí, že liturgie není uzpůsobená pro vnímání dětí, byly nabídnuty dvě kategorie, které mají dětem liturgii zpřístupnit (viz Direktář pro mše s dětmi) a sice: mše s dospělými, kterých se účastní také děti, a mše s dětmi, kterých se účastní jen několik dospělých.
Naše praxe vždy spadala do první kategorie, kde je důležitý vliv svědectví dospělých věřících na děti, ale také je třeba dbát na to, aby se děti necítily přehlížené, a vzít ohled na jejich přítomnost. Může zde být užitečné svěřit dětem nějaké povinnosti a čas od času uspořádat mši tak, aby ještě více odpovídala jejich požadavkům (např. kázání pro děti).
Každá rodina se nachází v odlišné situaci a bylo by možná dobré svá očekávání, představy a potřeby společně prodiskutovat.
Proto vyzýváme všechny rodiče z naší farnosti k účasti na společné schůzce, kde bychom se rádi o „dětských mších“ pobavili a pokusili se dojít k nějaké formě, která by nám rodičům, našim dětem i o. Tomášovi byla příjemná a vedla (nejen) naše děti k hlubšímu vnímání liturgie.
Tato schůzka se bude konat i s knězem v neděli 5. 5. v 16:00 v D-centru. Pokud pro vás není možné zajistit hlídání dětí, ozvěte se nejpozději týden předem, abychom vám mohli hlídání zajistit.

M. Skalická, O. Štěch, J. Šolcová