Oslavy Misijní neděle

18.10.2016 08:26

V předvečer Misijní neděle, tedy v sobotu 22.10. se uskuteční tradiční Misijní most modlitby – večerní putování s modlitbou růžence k Horákově kapli na úmysl misií. Sraz v 19.15 u Malovy lípy. Lucerničky s sebou. Zveme všechny malé i velké misionáře!
V neděli 23. 10. bude celá církev slavit Misijní neděli. Rádi bychom se aktivně zapojili a prosíme proto ochotné maminky, babičky, aby spolu s dětmi upekly misijní koláče. Za dobrovolný příspěvek je budeme po nedělní mši svaté (v Dolní Dobrouči v 9 h) nabízet a získané peníze pošleme na chudé děti v misiích. Misie můžete podpořit v tento den i ve sbírce během jakékoli nedělní mše svaté. Pomozme svým bratřím a sestrám, prokažme jim tímto způsobem své milosrdenství a prožijme radost z obdarování.