Oslava 80 let P. Josefa Krajíčka

22.02.2017 13:21

Ve čtvrtek 2. března přijede do naší farnosti dlouholetý zpovědník P. Josef Krajíček. Zpovídat bude od 14 hodin v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči. V 17.30 bude mše svatá, při které bychom chtěli poděkovat za 80 let života tohoto Božího služebníka a v rámci farnosti mu vyjádřit vděčnost za jeho obětavou službu. Po mši svaté jsou všichni zváni na pohoštění a posezení s oslavencem. Prosíme ochotné farníky, aby dle svých možností přispěli k tomuto pohoštění vlastními pochutinami a těšíme se na společné setkání.

M. Rýznar