Národní eucharistický kongres v naší farnosti

24.01.2015 23:09

V souvislosti s touto národní iniciativou připravujeme i v naší farnosti několik aktivit k prohloubení vztahu k Eucharistii, k onomu tajemnému daru Pána Ježíše.

Každý měsíc Eucharistická neděle

Od února do června bychom chtěli zaměřit jednu sobotu a neděli v měsíci na daná témata Národního eucharistického kongresu (NEK), jimiž jsou: společenství, solidarita, evangelizace, Maria, obnovení slavení Eucharistie.

  • V sobotu večer tematická katecheze pro mládež (od 19.15 v klubovně D-centra).
  • Nedělní homilie.
  • Celodenní výstav Nejsvětější Svátosti (zač. po nedělní mši svaté v Dolní Dobrouči) zakončený moderovanou adorací a svátostným požehnáním (od 17.30).
  • Katecheze pro děti po nedělní mši svaté v klubu v D-centru (asi 30min).

Postní duchovní obnova i výlet farnosti

Svátosti smíření a její souvislosti s Eucharistií se bude věnovat postní duchovní obnova s vojenským kaplanem P. Petrem Šabakou. Ta se uskuteční v sobotu 28. února 2015.  Dopolední část bude vyhrazena pro mládež, odpolední pro celou farnost (začátek bude upřesněn). V polovině září se můžeme těšit na společný farní výlet do Bílé Vody u Javorníku, kde se vyrábí hostie.