Modlitby (nejen) otců

01.05.2016 16:07
V polovině dubna se uskutečnilo první setkání skupinky Modlitby otců. Tato iniciativa vzešla ze setkání chlapů a reagovala na potřebu pravidelného setkávání za účelem modlitby. Každý muž žije nebo objevuje jistou formu otcovství, není tedy vyhrazena pouze pro fyzické otce. Na prvním setkání bylo šest mužů a shodli jsme se na setkávání jednou za 14 dní ve středu ve 20.00 v klubu nad sálem D-centra. Aby se to dobře pamatovalo, setkávat se budeme vždy v týdnu, kdy je v obci svoz popelnic. Není tedy vyloučeno, že se v zimním období budeme scházet každý týden, vždyť samotná modlitba je záležitostí asi půl hodiny. Volně může navazovat další program pro ty, kteří nespěchají do svých domovů či za svými povinnostmi. Zveme tedy všechny muže, kteří by rádi prohloubili svůj duchovní život – přijďte mezi nás.
 

Mezinárodní hnutí Modlitby otců

Od roku 1995 působí  se schválením České biskupské konference v naší republice Hnutí Modlitby matek, jehož zakladatelkou je angličanka Veronika Williamsová.
 
Z iniciativy diakona Maurice Williamse vzniklo v Anglii obdobné hnutí Modlitby otců, které sdružuje duchovní i fyzické otce s cílem modlit se za svět, za pokoj v rodinách a za to, aby muži přijali svou pravou úlohu a ukázali, co skutečně znamená „být otcem“. Potřebujeme se modlit v jednotě, spojit tolik mužů, kolik je jen možné, k pravidelné modlitbě za jiné muže na světě. Modlitby otců jsou pro duchovní i fyzické otce.
 

Denní modlitba otců

Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství.
Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,
a když selháváme ve svém poslání
milovat a chránit naše rodiny.
 
Chceme se odvrátit od věcí,
které nás od Tebe oddělují.
Prosíme Tě, provázej nás v našem životě
a veď nás ve všem, co děláme.
 
Pane, dej nám radu a sílu,
abychom naplnili naše poslání
a přijali naše pravé místo ve společnosti jako otcové
podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie.
 
Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí,
které jsi svěřil do naší péče.
Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem
a špatnými vlivy.
 
Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek,
Modlitbám otců a Dětem víry,
ať nás všechny i nadále vede Duch Svatý.
 
Amen.
převzato z www.modlitbyotcu.cz