Modlitba s putovním obrazem Božího milosrdenství

25.01.2016 21:13
V rámci Svatého roku milosrdenství jsme zvání k diecézní modlitbě s putovním obrazem Božího milosrdenství. Pro jednotlivé obrazy budou vytvořeny 10členné skupinky. Každý člen (rodina) je vázán se po tři dny v měsíci, kdy k němu obraz „připutuje“, modlit se díkuvzdání a prosby k Božímu milosrdenství. Potom obraz předá dalšímu členu skupinky. Tato modlitební aktivita by měla začít v únoru a skončit se závěrem Svatého roku milosrdenství (20. listopadu 2016). Bude pak na jednotlivcích, zda budou v modlitbě pokračovat. Pokud by někdo měl zájem se připojit (výzva platí též pro farníky z filiálních kostelů), může kontaktovat  pastoračního asistenta  nebo přímo otce Jána.