Modlitba nad Písmem

30.09.2021 17:47

Teoreticky všichni dobře víme, že četba Písma je jednou ze základních cest k Bohu. Chodíme ale po ni opravdu? Čteme Písmo? Řekli jsme si, že by nám možná pomohlo, číst Písmo společně. Možná v něm snadněji nalezneme život, když uvidíme, jak ho v něm nachází druzí, jak se jich dotýká, čím je oslovuje. Proto bychom vás rádi pozvali na čtení Písma a modlitbu nad ním. Zkusíme se scházet každý čtvrtek v 19:30 v D-centru v klubovně nad sálem. Začínáme 30. 9. 2021.