Moderované adorace první pátky

02.02.2020 00:26

Od pátku 7. února se bude konat každý první pátek v měsíci moderovaná adorace. Jste zváni strávit čas před Nejsvětější svátostí s modlitbou a duchovní hudbou. Začátek adorace je v 17:00 hodin, naváže na ni mše svatá. Hudebníci, kteří byste měli chuť přispět k tomuto programu, ozvěte se Zuzce Kubíčkové nebo Báře Mlynářové.

J. Štěchová