Křížová cesta rodin 28. 3. 2021

09.03.2021 19:58

Jako každý rok vás chci pozvat na květnou neděli na křížovou cestu rodin. Myslím, že i letošní rok se nebudeme moci sejít všichni společně, ale vzdát se přitom společenství nemusíme.

V neděli 28. 3. 2021 od 13:00 do 17:00 hodin bude připravená křížová cesta v přírodě. Začátek bude u Malovy lípy. S sebou si prosím vezměte alespoň jeden šátek a tužku do rodiny.
Ve výše uvedeném čase můžete po rodinách putovat, prožít společné chvíle a připravit tak svá srdce na Velikonoce. Nemůžeme sice jít jako farnost společně, ale přesto se můžeme sjednotit v modlitbě na stejné křížové cestě, modlit se stejnými slovy, jít stejnými místy. Respektujme při tom, prosím, aktuálně platná nařízení. Pro ty, kteří nemohou jít, nebo budou nemocní, je k dispozici text křížové cesty zde.