Křížová cesta pro rodiny s dětmi

12.03.2015 01:40
Křížová cesta rodin v přírodě, kterou organizují maminky ze skupinek Modlitby matek, je letos naplánována na Květnou neděli 29. března 2015. Konat se bude tentokrát na Šejvě, sejdeme se u Skalických („Polňáků“ či „Bobšových“). Pobožnost začne v 15 h.
Zveme každého z Vás!