Katecheze Dobrého pastýře

09.09.2018 22:45

Minulý rok jsme začaly v naší farnosti pracovat s dětmi ve věku od cca 3 do 6 let v programu Katecheze Dobrého pastýře. Vytvořily se dvě skupinky dětí, se kterými jsme se každý týden potkávaly v D-centru. V následujícím školním roce bychom s katechezí rády pokračovaly. Opět bychom se setkávali každý týden a začali bychom od října.

Prosíme rodiče, kteří by chtěli s touto katechezí pokračovat nebo by o ni měli nově zájem, aby se nám ozvali na email nebo osobně do 15. září, abychom se mohli domluvit na čase setkávání, který by vyhovoval všem.
Krátce o katechezi Dobrého pastýře:
Tato katecheze je postavena na Písmu a liturgii a je propojena s montessori pedagogikou. Její autorky - profesorka biblistiky a hebrejštiny Sofia Cavalletti a pedagožka Gianna Gobbi – postupně vytvořily program, který odpovídá potřebám dětí v jednotlivých vývojových fázích. Děti by měly pomocí připraveného prostředí s různými pomůckami prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem. Cílem Katecheze Dobrého pastýře je vědomá účast dětí na slavení liturgie. Program není v první řadě zaměřen na získávání znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem.
Práce s konkrétními předměty namísto používání abstraktních pojmů by měla vést děti k tomu, aby se i jejich víra stala součástí „běžného“ života.  Podstatné jsou i krátké lekce ticha, které by měly být prvními krůčky ke ztišení, osobní modlitbě a meditaci.
Pokud máte jakékoli dotazy, rády je zodpovíme.

M. Skalická a J. Štěchová