Katecheze dobrého pastýře

31.08.2017 12:11

V následujícím školním roce bychom rádi v naší farnosti začali pracovat s dětmi od 3 do 6 let v programu Katecheze Dobrého pastýře. Ten je postaven na Písmu a liturgii a propojen s  montessori pedagogikou. Jeho autorky – profesorka biblistiky a hebrejštiny Sofia Cavalletti a pedagožka Gianna Gobbi – postupně vytvořily program, který odpovídá potřebám dětí v jednotlivých vývojových fázích.

Tato katecheze umožňuje dětem, pomocí připraveného prostředí s různými pomůckami, prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem a vede je k osobní modlitbě. Cílem Katecheze Dobrého pastýře je vědomá účast dětí na slavení liturgie.

Program není prvořadě zaměřen na získávání znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem. Pomáhá jim tak získané poznání zvnitřnit. Způsob práce v této katechezi jim pomáhá prožívat radost z víry a uschopňuje je o své víře hovořit a svědčit.

Rádi bychom tyto katecheze měli každý týden a začít bychom chtěli od října. Prosíme rodiče, kteří by o tuto katechezi měli zájem, aby se nám ozvali na email (marimarenka@centrum.cz, langero@centrum.cz) nebo osobně do 15. září, abychom se mohli domluvit na čase, který by vyhovoval všem.
Pokud máte jakékoli dotazy, rády je zodpovíme.

Marie Skalická a Jana Štěchová