Informace Charity k situaci ohledně uprchlíků v ČR

26.10.2015 17:50

Charita ČR spustila registrační databázi, kde může kdokoli (jednotlivec, farnost, firma) nabídnout svou pomoc (materiální, finanční, ubytování atd.) Adresa webu je: www.pomocuprchlikum.charita.cz

Možnost pomoci uprchlíkům, kteří se chtějí integrovat

Diecézní charita Hradec Králové dlouhodobě pracuje s lidmi, kteří se chtějí integrovat a žít u nás (mají status azylu nebo doplňkové ochrany), poskytuje jim asistenci a poradenství.  Pro tyto lidi hledá ubytování a práci. Kdo by byl ochotný nabídnout bydlení k dlouhodobému pronájmu, může kontaktovat Diecézní charitu, Mgr. Veroniku Roušalovou (tel. 465 604 940). Na nájemné se v současné době poskytuje příspěvek.

Sbírky šatstva na středisku Oblastní charity v Letohradě

Na středisku Oblastní charity v Letohradě probíhají každou první středu v měsíci (kromě ledna a února) od 13 do 16 h měsíční sbírky šatstva, obuvi, nádobí, ložního prádla atd. Jsme rádi, když lidé přinesou opravdu použitelné a čisté věci, aby mohly sloužit dál. Tři dobrovolnice věci přebírají a třídí a následně jsou použity takto:

  1. pro lidi bez domova, kteří navštěvují naše zařízení v Ústí nad Orlicí a Lanškrouně, kde mají možnost hygieny a také výměny ošacení. Do Lanškrouna přijde 360x za rok cca 30 lidí, do sociální sprchy v Ústí n. O. chodí 100x za rok cca 20 lidí. 
  2. Další část ošacení je určena sociálně potřebným rodinám 
  3. Největší část putuje do Pobytového střediska žadatelů o azyl v Kostelci nad Orlicí. 

Pobytové středisko žadatelů o udělení mezinárodní ochrany v Kostelci n. O. je zařízení Ministerstva vnitra ČR a Charita zde od samého začátku v r. 2001 pracuje s místními obyvateli. Oblastní charita Ústí n. O. zde provozuje již zmíněný sociální šatník. Dvě paní jezdí jednou za 14 dní do Kostelce a za symbolické ceny nabízejí místním klientům ošacení ze sbírek. Za vydělané peníze pak – po domluvě s místní sociální pracovnicí – zakoupí potřebné věci, které sbírky nepokryjí, např. boty pro děti. Za rok takto obslouží 500 – 800 lidí a vydají 3 – 5 tis. ks ošacení, podle stavu obyvatel v zařízení. Kapacita zařízení je 275 osob, v současné době je naplněné asi z poloviny.

Pobytové zařízení v Kostelci n. O. je určeno cizincům, kteří chtějí v ČR požádat o azyl a žít tady. Dostávají příspěvek na stravu, vaří si sami, bydlí v jednoduchých podmínkách. Po dobu pobytu v tomto zařízení s cizinci pracují zaměstnanci Diecézní charity Hradec Králové formou sociálního a právního poradenství, výuky českého jazyka nebo organizování zájmových aktivit, (např. řezbářská dílna, šicí dílna, hudební kroužek, dětské centrum, výtvarná dílna, tělocvična) atd. Řezbářskou dílnu např. vede Ing. Boris Khanbekyan z Arménie a jeho manželka Zina pracuje s lidmi v šicí dílně. Oba jsou zaměstnanci Charity. Ročně v Pobytovém středisku pracuje Diecézní charita HK těmito způsoby asi s 1 000 osobami. Hlavním cílem je začlenit místní klienty do společnosti, ve které chtějí žít. Diecézní charita Hradec Králové pomáhá cizincům již od r. 1992, kdy do ČR začali přicházet uprchlíci z Balkánu. 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356
561 51  Letohrad
www.uo.charita.cz