Finanční sbírka na opravy střechy dolnodobroučského kostela

02.09.2019 09:20

Milí farníci, v květnu a červnu jsem vyhlásil dvě sbírky na opravu střechy kostela. Obě vynesly úctyhodných 66 000 Kč. Přes prázdniny sbírky neprobíhaly a nyní se k nim opět vrátíme. Střecha je sice definitivně opravena, ale na úhradu všech nákladů ve výši 980 tis. Kč jsme museli použít i finance na běžný provoz farnosti. Ty je nyní potřeba do „farní pokladnice“ opět vrátit.  Další sbírka proběhne v neděli 6. října. 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří pomáháte a přispíváte, aby náš kostel mohl být postupně opravován.

Za ekonomickou radu V. Mlynář