Farní den a dožínky 2019

02.09.2019 09:26

Zveme vás na Farní den, jenž se bude konat v neděli 15. 9. po slavnostní dožínkové mše svaté, která bude ve farnosti jediná, a to v 10:00 hod.
Letos přijala pozvání na Farní den jedna z lektorek Up2Me paní Šárka Víchová z Chocně, kde tento kurs už probíhá stejně jako v Ústí nad Orlicí a od září i v Litomyšli.
Náročnost a rychlost dnešní doby s sebou přináší mnohá úskalí, obzvlášť pro snadno zranitelné děti v době dospívání. Projekt, jehož vznik si velmi přáli rodiče i vychovatelé mládeže, je novou alternativou k formaci, která se šíří médii a přes internet. Projekt vznikl díky hnutí Fokoláre s podporou Universitního institutu Sophia. Up2Me (v překladu „Je to na mně“), aneb jak pomoci mladým lidem objevovat citovou oblast, je zaměřeno na celkové osobnostní dozrávání mladých lidí různých věkových kategorií.
Věřím, že žádný z nás není lhostejný k tomu, s čím se naše děti, vnoučata a dnešní mládež musí potýkat, a že bude tato prezentace zajímavá pro každého z vás.
Papež František na Světovém setkání mládeže v Panamě řekl: „Mladí nejsou budoucností církve, ale jsou její přítomností…“
Po mši svaté (15. 9.) bude v kostele informační schůzka pro zájemce o biřmování, v D-centru a informační schůzka pro zájemce o pouť k 30. výročí od svatořečení Anežky Přemyslovny.
Vzadu v kostele jsou tiskopisy na přihlášení jídla a bude tam i tabulka s rozpisem služeb do D-centra během Farního dne.
Prosíme, doneste drobné pohoštění k odpolední kávě. D-centrum bude otevřené od 9:00 hodin.

J. Šolcová

Pozvánky

Program

  • 10.00 mše svatá 
  • po mši svaté bude v kostele informační setkání pro zájemce o biřmování (O. Tomáš, setkání u oltáře Panny Marie, minimální věk 15 let),
  • v D-centru informace o možných poutích na výročí svatořečení sv. Anežky (D. Jakubec)
  • odpoledne přednáška Up 2 Me (více v samostatném článku) + svědectví manželů Matějíčkových