Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá

18.10.2016 08:05

Chci se s vámi rozdělit o jednu radost. Podařilo se nám doplnit dostatečný počet jak nových Koinonií, tak i zpěvníčků, ze kterých zpíváme při dětských mších. Proto se nebojte oba zpěvníčky vzít s sebou do lavice.  I když nejste zpěváci, nebo písničku ještě neznáte, otevřete si je a nebojte se k nám připojit. Hudební doprovod při mši není vystoupením, či koncertem, ale společnou modlitbou.
Oslovil mne citát z alba kapely SBM, která doprovázela setkání mládeže v Krakově:
„Milí, hudba je pro nás všechny velký dar a tvoří nedílnou součást života každého z nás. Když dáme tónům život, a zpíváme či hrajeme opravdu srdcem, věříme, že Bůh může skrze hudbu otvírat lidská srdce. A proto zpívejte a modlete se s námi ...“
Jsem ráda, že mladí naší farnosti věnují několi hodin měsíčně ze svého času přípravě k této službě.
Věříme, že i vaše srdce hudba otevře k radosti a že se náš kostel rozezní chválou a písní, která je součástí bohoslužby a neoddělitelně k ní patří, ať ji doprovázejí varhany či kytary.

Jitka Šolcová