Dopis P. Ruggera farníkům v Marco a informace z našeho partnerského města

24.03.2020 23:41

Dopis o. Ruggera (farnost Marco) z neděle 22. března 2020 nám zaslal Corrado Veronesi spolu se zprávou, že v samotném Marcu nikdo nakažený není, v Roveretu je 31 případů, v Trentinu pak 1306 (většina jsou lidi, kteří byli na lyžích v centrech nákazy) a že v tomto regionu Itálie zatím zemřelo 15 lidí s průměrným věkem 86 let. K tomuto datu také Itálie eviduje 60 zemřelých kněží z důvodů nákazy koronaviru. Připojme se svými modlitbami k úmyslům našich přátel v Marco a pamatujme na jejich těžce zkoušenou zemi.

Milí farníci,

obracím se k vám také v tuto neděli, 22. března, abych vás povzbudil a dodal sílu slovy víry. V těchto dnech, které se stále prodlužují, jsou plné tmy a úzkosti.

Především bych vám rád zprostředkoval slova našeho biskupa Laura. Píše: „Je důležité, abychom se cítili spojeni, vyslovujíc své prosby Bohu, aby co nejdříve ukončil tuto obrovskou katastrofu. V těchto dramatických dnech chceme být s naší modlitbou blízko těch, kteří umírají často osamoceni, blízko zdravotnického peronálu, který každodenně riskuje svoje zdraví pro záchranu života druhých, blízko těch, kteří přijímají důležitá rozhodnutí pro obecné blaho. Ježíš s námi trpí: strach a nejistota nás všech nemůže přemoci odvahu a naději, kterou pouze On probouzí.“

Stále rostoucí počet mrtvých a nakažených v naší Itálii, v našem Trentinu a ještě více v blízké Lombardii nám říkají, jak obrovská je tato tragedie a vážené nebezpečí, které hrozí všem. Hrdinské úsilí a nasazení zdravotníků, štědrost dobrovolných dárců, kteří pomáhají vést boj, smysl pro zodpovědnost našich lidí nám též říkají, jaká je morální síla našeho lidu: naše křesťanská víra nás ujišťuje, že dobro zvítězí nad zlem. Jak nám káže náš biskup, hledejme odvahu a naději u Pána, buďme si nablízku v těchto dnech. Ať nám dá sílu modlitba, kterou z našich domovů, z hlouby tohoto utrpení pozvedáme k Pánu. Prosíme ho, aby slyšel naše prosby a vyslyšel nás ve svém milosrdenství.

Vzpomínám na vás a svěřuji vás každý den Pánu, ať vás chrání: ať každému z vás pošle paprsek světla.

P. Ruggero

přeložila Jana Štechová