„Děti, rodina a víra“ – ohlédnutí

02.02.2020 00:25

11. 1. 2020 se ve skautské klubovně v Letohradě na Kunčicích konalo setkání Děti, víra a rodina, jehož hlavním cílem bylo zamyslet se nad tím, jak v rodině žít víru, jak ji předávat našim dětem.

Sešlo se nás 15, včetně otce Tomáše. Kromě prezentace několika knih o křesťanské výchově a představení programu Up to Me jsme pod vedením Máří Skalické společně hledali odpovědi na otázky, které klade kniha „Boží plán pro rodinu“ autora R. Rienowa.

V každodenním zápřahu a stereotypu je často na posledním místě pociťována potřeba klást si otázky typu „Co je smyslem rodiny?“ nebo „Proč nám Bůh svěřil děti?“. Často se pak může rozcházet to, co prohlašujeme za důležité a čemu ve skutečnosti věnujeme denně tu nejlepší část své energie, zaujetí.

Ve stopách knihy jsme mohli na základě biblických textů dojít k tomu, že jsme stvořeni k láskyplnému vztahu s Bohem. Bůh chce použít naši rodinu, abychom od samého počátku směrovali své děti k Ježíši. Společně jsme tedy uvažovali nad tím, jak denně nakládáme s touto mocí a zodpovědností činit z dětí učedníky. Kniha nabízí velice praktické odpovědi na otázku, jak začleňovat předávání víry do okamžiků všedního dne.

Vícekrát zazněla myšlenka, která odrážela i naše vlastní zkušenosti a zážitky z dětství, že spíše než prvoplánové aktivity jsou pro předávání víry v rodině důležité letmé okamžiky, kterým nechybí opravdovost, upřímnost, důvěra. Které plynou z žité víry rodičů, kněží a dalších, se kterými se ve svém životě setkáváme.

Měli jsme radost z vytvořeného společenství a sdílení v prostředí důvěry. Přispělo k tomu podnětné vedení semináře Máří Skalickou, vynikající oběd uvařený panem farářem i prostředí skautské klubovny laskavě zapůjčené letohradským střediskem.

Na závěr jsme měli příležitost nechat doznít otázky a odpovědi, které ten den zaznívaly, při společné tiché modlitbě v kunčickém kostele sv. Kateřiny.

Jana Štěchová