Adventní rekolekce 8. 12.

03.12.2018 23:28

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do adventního období, kdy budeme očekávat narození našeho Pána. Pán Ježíš už ale žije pod srdcem Panny Marie, není vidět přímo, ale pozorný zrak ho dovede rozpoznat. Na začátku adventu se dnes ve všech vesnicích a městech rozsvěcují vánoční stromy. Svit těchto stromů nám může pomoci rozpoznávat příchod našeho Pána. Ať tento čas je časem, kdy ho také my dokážeme rozpoznávat a připravíme mu místo ve svém životě.

V sobotu 8. prosince proběhne dopoledne adventní rekolekce. Přijede nás povzbudit P. Ondřej Kunc z Častolovic, který si zvolil téma manželské lásky. Začínat budeme v 9.00 hodin v D-centru. V 10.30 bude mše svatá.

P.Tomáš Fiala