Adventní duchovní obnova

27.11.2016 12:36
V sobotu 3. 12. vám nabízíme ztišení v předvánočním shonu. Duchovní obnovu povede P. David Bouma, který kdysi jako bohoslovec pobýval v naší farnosti na praxi. Od 8.30–11.30 h bude vyhrazen čas pro mládež. Odpolední část od 14.00–17.00 h bude otevřena všem farníkům. Bude zde možnost přijmout svátost smíření. Setkání zakončíme mší svatou v 18.30 h. Srdečně zveme každého z vás.