Advent v naší farnosti

23.11.2014 22:11

Adventní řetěz

Pojďme spolu prožít advent jako velká farní rodina! U bočního oltáře Nejsvětějšího srdce Ježíšova (vpředu po pravé straně v kostele sv. Mikuláše v DD) je nástěnka, košíčky s bílými a barevnými papíry a lepidlo. Vezměte si z košíčku domů jeden bílý ústřižek papíru (každý sám nebo jeden pro celou rodinu). Na něm je napsán úkol. Až se vám podaří úkol splnit (ještě dnes, zítra, za týden...), vezměte jeden z barevných ústřižků, natřete lepidlem a prodlužte společný řetěz vytvořený z našich úmyslů. Tím pak na závěr adventní doby (v úterý 23. 12. dopoledne) vyzdobíme kostel. Po splnění úkolu si můžete vybrat opět další.

 

Mikulášské odpoledne

Děti a jejich rodiče zveme ke slavení svátku patrona našeho kostela sv. Mikuláše v sobotu 6. 12. od 14.30 do D-centra. Připomeneme si život sv. Mikuláše, připraveno bude tvoření pro malé i větší a společně pak toto odpoledne zakončíme (asi v 17.30). Prosíme děti, aby si s sebou přinesly obyčejné litrové sklenice od okurek na výrobu lucerniček a čtvercový bavlněný šátek (nepoškozený vrátíme zpět :-)).

 

Dětská rorátní mše svatá a odpolední duchovní obnova

K adventní době našich předků patřily neodmyslitelně roráty, brzké ranní bohoslužby s typickými zpěvy (Rorate coeli – rosu dejte nebesa). I my se letos chceme sejít v sobotu 13. 12. ráno v 7 h před kostelem s lucerničkami nebo svíčkami. Po bohoslužbě se půjdeme ohřát do D-centra, kde bude připravena pro všechny společná snídaně. Na roráty je zván každý bez ohledu na věk. Tak kolik nás ráno přijde? Je to výzva!

Odpoledne v sobotu 13. 12. se v D-centru uskuteční adventní duchovní obnova s P. Pavlem Šenkyříkem z Brna. Začínáme ve 14 h (pro zájemce o siestové kafe v D-centru bude otevřeno již ve 13.30), předpokládaný závěr kolem 17 h. Během odpoledne bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

 

Betlémské světýlko

Pro světýlko z Betléma si můžete přijít i letos, v pondělí 22. 12. v 17 h k D-centru. Program připravují dobroučtí skauti a zima vám prý rozhodně nebude. :-)

 

 

Kateřina Rýznarová