100 let Mariánské družiny v Dolní Dobrouči s biskupem Josefem

27.11.2016 12:33
Ve čtvrtek 8. prosince 2016, na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, oslaví Mariánská družina v Dolní Dobrouči vzácné jubileum: 100 let od svého vzniku v této farnosti.
Od 18.00 h bude pan biskup Josef Kajnek sloužit spolu s panem farářem P. Jánem Kubisem mši svatou. Po jejím skončení bude následovat společné posezení a občerstvení v D-centru. Budete mít nejen příležitost zeptat se otce biskupa na to, co vás zajímá, ale můžete také podat své osobní svědectví.
Tuto mši sv. bude předcházet od 17.15 h modlitba růžence a po něm bude od 17.45 h následovat krátká Mariánská družina.
Prosíme všechny, kteří patříte k Mariánské družině, ale i všechny ostatní, kteří máte v úctě Matku Boží i naši, přijďte na (tuto) mši svatou a po ní do D-centra, ať společně posedíme a popovídáme si s panem biskupem a panem farářem při občerstvení.
Srdečně Vás zve a zároveň děkuje za přízeň
A. Jíslová (za Mariánskou družinu)