Rytmika

...„Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou. Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou...“ (Žalm 150)

Jsme skupina asi 30-ti mladých lidí (od 7 do 42 let), kteří mají rádi nejen muziku, ale i Boha a snažíme se jej chválit podobně, jako kdysi král David, a zároveň tak, jak je to blízké mladým lidem. Učíme se sdílet společenství prostřednictvím hudby a chválit zpěvem i hraním na nástroje (jak kdo umí), a rozvíjet dary, které jsme dostali. 

Ve farnosti sloužíme doprovázením dětských nedělních bohoslužeb jednou za 14 dní. Při přijímání se střídáme s manželi Rýznarovými, kteří zpívají jednu píseň ke ztišení a rozjímání a my tak můžeme jít ke stolu Páně s ostatními.

Zkoušky

Na zkoušky se scházíme (mimo prázdniny) každý pátek v 19 h v klubovně v D-centru (vchod ze dvora, první patro). Máš-li chuť, umíš-li zpívat a je-li ti blízká modlitba hudbou a zpěvem, přijď mezi nás.

Hudební složení

V současnosti hrajeme v tomto složení:
  • Basa
  • Sólová kytara (2)
  • Doprovodná kytara (2)
  • Klávesy
  • Příčné flétny (2)
  • Zobcové flétny (3)
  • Housle
  • Trumpeta
  • Perkuse, ozvučná dřívka, djembe a při slavnostech i bicí

Fotogalerie

29. 3. 2014 se uskutečnilo víkendové soustředění Rytmiky. O krátké a výstižné shrnutí akce poprosíme někoho z účastníků. :) Zatím si můžete prohlédnout fotografie v naší fotogalerii. Autorem snímků je Václav Macek.

  

<< 1 | 2 | 3