Net for God

Net for God

 
„Mistře, na tvé slovo spustím sítě.“ (Lk 5,5)
 

Hledáš své společenství? Uvažuj o Net For God:

Na každém setkání máme k dispozici 30 min. film na DVD, po něm následuje sdílení nad uvedenou otázkou a k tomu společná modlitba.
 

Mezinárodní Ekumenická Fraternita (MEF) – Net For God (Síť pro Boha) shromažďuje po celém světě lidi, kteří chtějí:

  •     budovat "civilizaci lásky" po celém světě
  •     založit modlitební síť ve všech jazycích
  •     vytvořit novou mezinárodní fraternitu (využívajíce moderních komunikačních prostředků: internet, ...)
  •     pracovat pro jednotu církví, za mír a usmíření mezi našimi zeměmi
  •     absolvovat biblickou, ekumenickou a teologickou formaci
MEF je přítomná ve více než šedesáti zemích.
 

Neviditelný klášter

MEF odpovídá na vize neviditelného kláštera opata Paula Couturiera (francouzský kněz, který založil týden modlitby za jednotu křesťanů):
Bude-li se každý čtvrtek večer (na památku Zeleného čtvrtku) setkávat stále větší množství křesťanů různých vyznání, vytvářející tak nekonečnou síť obklopující zemi, jakýsi rozsáhlý neviditelný klášter, kde se všichni připojí ke Kristově modlitbě za jednotu, nebude to snad úsvit jednoty křesťanů na zemi? Není to právě takový postoj upřímného, hlubokého, horlivého duchovního nasazení, který Otec očekává, aby se mohla uskutečnit viditelná jednota?

Více informací o společenství Net for God lze získat na stránkách komunity Chemin Neuf.

Aktuálně

27.10.2015 22:27

Další setkání společenství Net for God se uskuteční 5. listopadu 2015 v 18.30 v klubovně D-centra.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>