Agapé

Nedělní agapé je možnost, jak se sejít, vstřebat dojmy z nedělní slavnosti, popovídat si a ochutnat něco dobrého k snědku. Agapé je totiž označením pro „hody lásky“. Tento výraz pochází z doby raného křesťanství, kdy společné stolování provázelo bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Dnes se tak označují neformální setkání po nedělní mši svaté spojená s občerstvením. Ani u nás už se věřící nemusí shlukovat před kostelem, ale mohou využít sál v D-centru. Přijďte okusit kus nedělní pohody i vy. Vždy máme něco dobrého k snědku a vždy vás někdo ochotný obslouží.

Od února 2015 začne naše Agapé fungovat s novými pravidly. Bude otevřené každou neděli, a pokud nebude otevřené (z důvodu soukromé či jiné akce), dozvíte se to při ohláškách a na nástěnce vzadu v kostele. Opět nabízíme možnost navštívit s malými dětmi „Krteček“, a to vždy při dětské mši svaté (dle zájmu), příspěvek 10Kč za dítě/rodinu. V předsíni u hlavního vchodu na nástěnce bude také tabulka s dalšími aktuálními informacemi.

V současnosti si obsluhu nedělního Agapé rozdělilo několik skupin dobrovolníků.

Aktuálně

02.09.2019 10:22

V novém školním roce vám jistě zpříjemní nedělní pohodu naši dobrovolníci s Agapé. Přínášíme plán na měsíce září–říjen.

DATUM

AGAPÉ SKUPINKA

PROMÍTÁNÍ

OBČERSTVENÍ

1. 9.

mládež

Prostor pro vaše fotky a videa

palačinky

8. 9.

Mlynářovi/Matějíčkovi

Island-země ledu, ohně a vodopádů

Kadlecovi, 45 min.

buchty

15. 9.

Novákovi

Farní den, dožínky

Prosíme doneste sladké a slané

22. 9.

Štěchovi

Duškovi

Soukromá akce

Není agapé

 

29. 9.

Skalickovi

Soukromá akce

Není agapé

zákusky

6. 10.

Snášelovi

Prostor pro vaše fotky a videa

 

13. 10.

Jakubcovi

Mikyskovi

Soukromá akce

Není agapé

topinky

20. 10.

 

Kapounovi

Misijní neděle

misijní promítání – překvapení

buchty

27. 10.

mládež

Uganda

Klára Kalinová + Vašek Macek

palačinky

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Kdy otevíráme?

Agapé otevíráme v D-centru obvykle v neděli od 10 – 12 hod (viz farní kalendář). Letos jsme zařadili novinku: jednou za 14 dní se střídá agapé „povídací“ s agapé „promítacím“.