Agapé

Nedělní agapé je možnost, jak se sejít, vstřebat dojmy z nedělní slavnosti, popovídat si a ochutnat něco dobrého k snědku. Agapé je totiž označením pro „hody lásky“. Tento výraz pochází z doby raného křesťanství, kdy společné stolování provázelo bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Dnes se tak označují neformální setkání po nedělní mši svaté spojená s občerstvením. Ani u nás už se věřící nemusí shlukovat před kostelem, ale mohou využít sál v D-centru. Přijďte okusit kus nedělní pohody i vy. Vždy máme něco dobrého k snědku a vždy vás někdo ochotný obslouží.

Od února 2015 začne naše Agapé fungovat s novými pravidly. Bude otevřené každou neděli, a pokud nebude otevřené (z důvodu soukromé či jiné akce), dozvíte se to při ohláškách a na nástěnce vzadu v kostele. Opět nabízíme možnost navštívit s malými dětmi „Krteček“, a to vždy při dětské mši svaté (dle zájmu), příspěvek 10Kč za dítě/rodinu. V předsíni u hlavního vchodu na nástěnce bude také tabulka s dalšími aktuálními informacemi.

V současnosti si obsluhu nedělního Agapé rozdělilo několik skupin dobrovolníků.

Aktuálně

02.06.2019 21:43

Přinášíme tabulku s rozpisem Agapé na duben, květen a červen. Nechte se pozvat k nedělnímu posezení po mši svaté v D-centru v Dolní Dobrouči. O občerstvení a program se starají dobrovolníci z farnosti.

DATUM

AGAPÉ SKUPINKA

PROMÍTÁNÍ

OBČERSTVENÍ

28. 4.

Jakubcovi/Mikyskovi

Soukromá akce

Není agapé

 

topinky

5. 5.

Kapounovi

Prostor pro vaše fotky a videa

buchty

12. 5.

mládež

Fatima, La Salette, Altätting

45 min.

palačinky

19. 5.

Mlynářovi/ Matějíčkovi

Soukromá akce

Není agapé

buchty

26. 5.

Novákovi

Prostor pro vaše fotky a videa

párky

2. 6.

Štěchovi/Duškovi

Mládež v Říčkách, 30min.

 

9. 6.

Skalickovi

1.sv. přijímání

Není agapé

zákusky

16. 6.

 

Snášelovi

Prostor pro vaše fotky a videa

 

23. 6.

Jakubcovi/Mikyskovi

(pouť, agapé bude za kostelem)

topinky

30. 6.

Kapounovi

Soukromá akce Není agapé

buchty

 

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Kdy otevíráme?

Agapé otevíráme v D-centru obvykle v neděli od 10 – 12 hod (viz farní kalendář). Letos jsme zařadili novinku: jednou za 14 dní se střídá agapé „povídací“ s agapé „promítacím“.