D-centrum

Mateřské centrum U Krtečka   |   Nabídka prostor   |   Provozní řád   |   Historie projektu

D-centrum je veřejné kulturní a společenské církevní zařízení pro aktivní trávení volného času osob všech věkových kategorií. Oficiálně se nazývá Multifunkční centrum aktivního života farnosti Dolní Dobrouč, nicméně všichni jej známe jako D-centrum, Déčko. Právě tento název vymysleli dobroučští farníci a zcela vystihuje poslání centra: „D“ jako Dobrouč, duchovní centrum, dobré činy, dobří lidé, dostatek akcí, dobrý den atd. Vlastně každý si v názvu může najít to, co oslovuje právě jeho.

Otevřít se všem

Centrum vzniklo z iniciativy dobroučských farníků, kteří se již dále nechtěli dívat na chátrající farní stodoly a zároveň chtěli vytvořit zázemí pro kulturní a společenské vyžití (nejen) Dobroučáků všech věkových kategorií: od dětí až po seniory. Prostory D-centra sice přiléhají k faře a D-centrum je spravováno farností, nicméně smyslem tohoto centra je otevřít se všem.

Aktuálně

04.02.2018 01:08
V sekci týkající se D-centra naleznete nově provozní řád, jak jej schválila pastorační a ekonomická rada farnosti.

Fotogalerie

V neděli 13. ledna 2019 od 14 hodin se v herně nad sálem uskutečnilo odpoledne s deskovými hrami. Deskovkami provedl Pavel Winkler, dlouholetý zapálený hráč a majitel víc jak stovky her....
V pátek 23. února se 22 dětí nejen z Misijního klubka setkalo v Dolní Dobrouči, aby se zúčastnilo programu s přespáváním v D-centru. Program plný her, poznávání i společné modlitby byl zaměřený na...
Letošní Manželská valentýnská sobota se uskutečnila o masopustním víkendu 10. února a byla obzvláště vydařená! Na osm manželských dvojic se vydalo od D-centra krátce po 14. hodině směr...
O třetí neděli v mezidobí jsme se v Misijním klubku v Dolní Dobrouči setkali po mši svaté. Pomocí připravené vystřihovánky di děti připomněly příběh o Jonášovi a velrybě. Potom měli vedoucí Káťa s...