D-centrum

Přehled aktivit   |   Nabídka prostor   |   Historie projektu

D-centrum je veřejné kulturní a společenské církevní zařízení pro aktivní trávení volného času osob všech věkových kategorií. Oficiálně se nazývá Multifunkční centrum aktivního života farnosti Dolní Dobrouč, nicméně všichni jej známe jako D-centrum, Déčko. Právě tento název vymysleli dobroučští farníci a zcela vystihuje poslání centra: „D“ jako Dobrouč, duchovní centrum, dobré činy, dobří lidé, dostatek akcí, dobrý den atd. Vlastně každý si v názvu může najít to, co oslovuje právě jeho.

Otevřít se všem

Centrum vzniklo z iniciativy dobroučských farníků, kteří se již dále nechtěli dívat na chátrající farní stodoly a zároveň chtěli vytvořit zázemí pro kulturní a společenské vyžití (nejen) Dobroučáků všech věkových kategorií: od dětí až po seniory. Prostory D-centra sice přiléhají k faře a D-centrum je spravováno farností, nicméně smyslem tohoto centra je otevřít se všem.

Aktuálně

28.11.2016 12:28
Rorátní mše svatá s tradičními adventními zpěvy se uskuteční v sobotu 17. 12. v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči. Začínat budeme v 7.00 h, děti si s sebou mohou vzít lucerničky. Po mši svaté bude připravena společná snídaně v D-centru.

Fotogalerie

Na 40 kněží zavítalo do naší farnosti v neděli 14. května 2017, kdy v kostele sv. Mikuláše slavil svou primiční mši svatou P. Ondřej Špinler. Ten přijal kněžské svěcení den předem z rukou Mons. Jana...
V pátek 3. března 2017 v podvečer jsme měli příležitost poslechnout si zajímavé povídání o poutnictví a poutích v našich historických zemích, o jejich vzniku, o rychlém rozmachu tohoto fenoménu v...
V sobotu 18. února 2017 se v naší farnosti uskutečnil 3. ročník Manželské valentýnské soboty. Smyslem akce bylo vyhradit si čas na vzájemné sdílení manželů, modlitbu i hezké společné zážitky. Ve dvě...
Po přivítání, společné modlitbě malého misionáře, písničce (Zpívej s radostí) a zopakování úryvku evangelia o světle a soli (Mt 5,13-16), jsme ochutnali neslané vařené brambory. Ty jsme si potom...