Agapé

Nedělní agapé je možnost, jak se sejít, vstřebat dojmy z nedělní slavnosti, popovídat si a ochutnat něco dobrého k snědku. Agapé je totiž označením pro „hody lásky“. Tento výraz pochází z doby raného křesťanství, kdy společné stolování provázelo bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Dnes se tak označují neformální setkání po nedělní mši svaté spojená s občerstvením. Ani u nás už se věřící nemusí shlukovat před kostelem, ale mohou využít sál v D-centru. Přijďte okusit kus nedělní pohody i vy. Vždy máme něco dobrého k snědku a vždy vás někdo ochotný obslouží.

Od února 2015 začne naše Agapé fungovat s novými pravidly. Bude otevřené každou neděli, a pokud nebude otevřené (z důvodu soukromé či jiné akce), dozvíte se to při ohláškách a na nástěnce vzadu v kostele. V předsíni u hlavního vchodu na nástěnce bude také tabulka s dalšími aktuálními informacemi.

V současnosti si obsluhu nedělního Agapé rozdělilo několik skupin dobrovolníků.

Aktuálně

07.05.2023 22:18

Aktualizovaná tabulka Agapé je k dispozici pro měsíce květen a červen:

DATUM

AGAPÉ SKUPINKA

PROMÍTÁNÍ

OBČERSTVENÍ

7. 5.

Kapounovi

 

buchty

14. 5.

mládež

Soukromá akce agapé není

palačinky

21. 5.

Mlynářovi/Matějíčkovi

 

buchty

28. 5.

Novákovi

 

párky

4. 6.

Štěchovi/Vackovi

Soukromá akce agapé není

buchty

11. 6.

Skaličtí/ Řehákovi

Soukromá akce agapé není

buchty

18. 6.

Misijní klubko,

Katka Skalická

1.svaté přijímání, agapé není

buchty

25. 6.

Jakubcovi

Mikyskovi

Biřmování, agapé není

topinky

Fotogalerie

Kdy otevíráme?

Agapé otevíráme v D-centru obvykle v neděli od 10 – 11 hod (viz farní kalendář). Přibližně jednou za 14 dní se střídá agapé „povídací“ s agapé „promítacím“.