Agapé

Nedělní agapé je možnost, jak se sejít, vstřebat dojmy z nedělní slavnosti, popovídat si a ochutnat něco dobrého k snědku. Agapé je totiž označením pro „hody lásky“. Tento výraz pochází z doby raného křesťanství, kdy společné stolování provázelo bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Dnes se tak označují neformální setkání po nedělní mši svaté spojená s občerstvením. Ani u nás už se věřící nemusí shlukovat před kostelem, ale mohou využít sál v D-centru. Přijďte okusit kus nedělní pohody i vy. Vždy máme něco dobrého k snědku a vždy vás někdo ochotný obslouží.

Od února 2015 začne naše Agapé fungovat s novými pravidly. Bude otevřené každou neděli, a pokud nebude otevřené (z důvodu soukromé či jiné akce), dozvíte se to při ohláškách a na nástěnce vzadu v kostele. V předsíni u hlavního vchodu na nástěnce bude také tabulka s dalšími aktuálními informacemi.

V současnosti si obsluhu nedělního Agapé rozdělilo několik skupin dobrovolníků.

Aktuálně

04.08.2018 17:39

Uprostřed dovolených vám přinášíme rozpis agapé na další období. Vzhledem k plánovaným soukromým akcím v D-centru setkání nebude mnoho:

 DATUM 

AGAPÉ SKUPINKA 

 PROMÍTÁNÍ 

 OBČERSTVENÍ 

5. 8. 

mládež

 

amolety-palačinky 

12. 8. 

Mlynářovi/ Matějíčkovi 

Agapé není

Soukromá akce 

19. 8. 

Novákovi

Agapé není 

Soukromá akce 

26. 8. 

Štěchovi/Duškovi 

Agapé není

Soukromá akce 

2. 9. 

Skalickovi

Bude, jen ještě nevíme co… 

zákusky 

9. 9. 

Snášelovi 

Agapé není

Soukromá akce 

 

Fotogalerie

Kdy otevíráme?

Agapé otevíráme v D-centru obvykle v neděli od 10 – 11 hod (viz farní kalendář). Přibližně jednou za 14 dní se střídá agapé „povídací“ s agapé „promítacím“.