Agapé

Nedělní agapé je možnost, jak se sejít, vstřebat dojmy z nedělní slavnosti, popovídat si a ochutnat něco dobrého k snědku. Agapé je totiž označením pro „hody lásky“. Tento výraz pochází z doby raného křesťanství, kdy společné stolování provázelo bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Dnes se tak označují neformální setkání po nedělní mši svaté spojená s občerstvením. Ani u nás už se věřící nemusí shlukovat před kostelem, ale mohou využít sál v D-centru. Přijďte okusit kus nedělní pohody i vy. Vždy máme něco dobrého k snědku a vždy vás někdo ochotný obslouží.

Od února 2015 začne naše Agapé fungovat s novými pravidly. Bude otevřené každou neděli, a pokud nebude otevřené (z důvodu soukromé či jiné akce), dozvíte se to při ohláškách a na nástěnce vzadu v kostele. V předsíni u hlavního vchodu na nástěnce bude také tabulka s dalšími aktuálními informacemi.

V současnosti si obsluhu nedělního Agapé rozdělilo několik skupin dobrovolníků.

Aktuálně

09.09.2018 21:23

V nadcházejícím období bude stále více příležitostí pro teplý čaj nebo dobrou kávu. Zastavte se v neděli po mši svaté v Dolní Dobrouči na Agapé, zveme vás také na zajímavý doprovodný program:

DATUM

AGAPÉ SKUPINKA

PROMÍTÁNÍ

OBČERSTVENÍ

16. 9.

Jakubcovi/Mikyskovi

Farní den

Guláš Bocus a veget.

23. 9.

Kapounovi

Družba Dolní Dobrouč-Marco z fotoaparátu Jakubcových 2005–2017 40min.

buchty

30. 9.

mládež

 

amolety-palačinky

7. 10.

Mlynářovi/ Matějíčkovi

Marco 2018

30 min.

buchty

14. 10.

Novákovi

Bratislava

20 min.

 

21. 10.

Štěchovi/Duškovi

Misijní neděle

 

28. 10.

Skalickovi

Prostor pro vaše fotky a videa

zákusky

4. 11.

Snášelovi

Prostor pro vaše fotky a videa

 

Fotogalerie

Kdy otevíráme?

Agapé otevíráme v D-centru obvykle v neděli od 10 – 11 hod (viz farní kalendář). Přibližně jednou za 14 dní se střídá agapé „povídací“ s agapé „promítacím“.