Agapé

Nedělní agapé je možnost, jak se sejít, vstřebat dojmy z nedělní slavnosti, popovídat si a ochutnat něco dobrého k snědku. Agapé je totiž označením pro „hody lásky“. Tento výraz pochází z doby raného křesťanství, kdy společné stolování provázelo bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Dnes se tak označují neformální setkání po nedělní mši svaté spojená s občerstvením. Ani u nás už se věřící nemusí shlukovat před kostelem, ale mohou využít sál v D-centru. Přijďte okusit kus nedělní pohody i vy. Vždy máme něco dobrého k snědku a vždy vás někdo ochotný obslouží.

Od února 2015 začne naše Agapé fungovat s novými pravidly. Bude otevřené každou neděli, a pokud nebude otevřené (z důvodu soukromé či jiné akce), dozvíte se to při ohláškách a na nástěnce vzadu v kostele. Opět nabízíme možnost navštívit s malými dětmi „Krteček“, a to vždy při dětské mši svaté (dle zájmu), příspěvek 10Kč za dítě/rodinu. V předsíni u hlavního vchodu na nástěnce bude také tabulka s dalšími aktuálními informacemi.

V současnosti si obsluhu nedělního Agapé rozdělilo několik skupin dobrovolníků.

Aktuálně

05.01.2020 17:48

Ať světlo z Betléma projasní vaše vztahy v novém roce 2020 – to vám přejí dobrovolníci farního Agapé. Podívejte se, co nás čeká v nejbližších týdnech:

DATUM

AGAPÉ SKUPINKA

PROMÍTÁNÍ

OBČERSTVENÍ

29. 12.

Mlynářovi/Matějíčkovi

Prostor pro vaše fotky a videa

buchty

5. 1.

Novákovi

Kadlecovi

Francie – Burgundsko, 40 min.

párky

12. 1.

Štěchovi

Duškovi

Tříkrálový průvod-

agapé není

 

19. 1.

Skalickovi

Vzpomínka na Jana Špinlera

zákusky

26. 1.

Snášelovi

Prostor pro vaše fotky a videa

 

2. 2.

Jakubcovi

Mikyskovi

20.let výročí družby

 Marco-Rovereto, D. Jakubec 40 min.

topinky

9. 2.

Kapounovi

Prostor pro vaše fotky a videa

buchty

16. 2.

mládež

Agapé není

 

23. 2.

Mlynářovi/Matějíčkovi

Prostor pro vaše fotky a videa

buchty

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kdy otevíráme?

Agapé otevíráme v D-centru obvykle v neděli od 10 – 12 hod (viz farní kalendář). Letos jsme zařadili novinku: jednou za 14 dní se střídá agapé „povídací“ s agapé „promítacím“.