Rozpis bohoslužeb

Aktuální rozpis bohoslužeb vychází jednou za měsíc v tabulce farních Zpráviček. Můžete si zobrazit, vytisknout nebo stáhnout celé Zprávičky nebo jen rozpis bohoslužeb ve formátu PDF.

Pokud patříte mezi lektory a zajímá vás rozpis čtení včetně souřadnic liturgických textů, navštivte Farnost > Dobrovolníci > Lektoři.

Přehled bohoslužeb

31.10.2017 16:11
NEDĚLE
29. října
30. neděle v mezidobí 07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Lanšperk  
  17.30 Dolní Dobrouč Modlitba sv. růžence
PONDĚLÍ
30. října
       
ÚTERÝ
31. října
  14.00 Dolní Dobrouč Zpovídá P. J. Krajíček
  18.00   Za Markétu a Josefa Hlůžkovy a celý rod
STŘEDA
1. listopadu
Slavnost
všech svatých
17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za farnost
  Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u Obecního úřadu.  
ČTVRTEK
2. listopadu
Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé
07.00 kaple sv. Josefa Za všechny věrné zemřelé
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Na úmysl svatého otce
  Po mši svaté pobožnost za zemřelé na hřbitově  
PÁTEK
3. listopadu
  17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
4. listopadu
Sv. Karla Boromejského 07.30 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo + mše svatá
Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
  18.30   Za Františka Vacka a rodiče
NEDĚLE
5. listopadu
31. neděle v mezidobí 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč - dětská+rytmika Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  17.30 Dolní Dobrouč Mariánská družina
PONDĚLÍ
6. listopadu
       
ÚTERÝ
7. listopadu
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Na úmysl dárce
STŘEDA
8. listopadu
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za rodiče Náglovy a Skalických
ČTVRTEK
9. listopadu
Posvěcení Lateránské baziliky 09.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
10. listopadu
Sv. Lva Velikého 17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Za rodiče Chládkovy a dva syny
SOBOTA
11. listopadu
Sv. Martina 18.30 Dolní Dobrouč Za Karla Motyčku, manželku, syna a celý rod
NEDĚLE
12. listopadu
Sbírka na plošné pojištění
32. neděle v mezidobí 07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
(po mši svaté Misijní klubko v D-centru)
  11.00 Lanšperk  
PONDĚLÍ
13. listopadu
Sv. Anežky České      
ÚTERÝ
14. listopadu
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za rodiče Třískovy a Ladislava Maixnera
STŘEDA
15. listopadu
Sv. Alberta Velikého 17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Martu a Emila Pecháčkovy
ČTVRTEK
16. listopadu
  07.00 Dolní Dobrouč Za rodinu Špinlerovu a duše v očistci
PÁTEK
17. listopadu
Sv. Alžběty Uherské 17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Na poděkování za dar svobody a za oběti komunistického režimu
SOBOTA
18. listopadu
Posvěcení bazilik
sv. apoštolů
Petra a Pavla
18.30 Dolní Dobrouč Za Alžbětu Rajnetovou, manžela a celý rod
NEDĚLE
19. listopadu
33. neděle v mezidobí 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč - dětská+rytmika Za farnost
  11.00 Hnátnice  
PONDĚLÍ
20. listopadu
 
 
   
ÚTERÝ
21. listopadu
Zasvěcení Panny Marie 17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Marii Vítkovou, manžela a celý rod
STŘEDA
22. listopadu
Sv. Cecílie 17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Marii Plívovou a celý rod
ČTVRTEK
23. listopadu
Sv. Klimenta 07.00 Dolní Dobrouč Za Antonína a Františku Halbrštátovy
PÁTEK
24. listopadu
Sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů 17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Na poděkování za celou živou rodinu
SOBOTA
25. listopadu
Sv. Kateřiny Alexandrijské 18.30 Dolní Dobrouč Na úmysl dárce
NEDĚLE
26. listopadu
Ježíše Krista
Krále
07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
(po mši svaté Misijní klubko v D-centru)
  11.00 Lanšperk  
PONDĚLÍ
27. listopadu
       
ÚTERÝ
28. listopadu
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Františka Matějíčka, manželku a vnučku
STŘEDA
29. listopadu
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za rodinu Špinlerovu a celý rod
ČTVRTEK
30. listopadu
Sv. Ondřeje 07.00 Dolní Dobrouč Na úmysl dárce
PÁTEK
1. prosince
  17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
2. prosince
  07.30 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo + mše svatá
Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
  18.30   Za Viléma Ryšavého a celý rod
NEDĚLE
3. prosince
1. neděle adventní 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč - dětská+rytmika Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  14.00 Dolní Dobrouč Modlitba sv. růžence

Aktuálně

31.10.2017 16:27
V neděli 3. 12. od 14.00 jsou zvány všechny děti a jejich rodiče na Mikulášské odpoledne do...
31.10.2017 16:26
Zprávičky dobroučské farnosti s rozpisem bohoslužeb na měsíc listopad a zápisem z pastorační rady...
10.10.2017 15:05
Přinášíme rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2017/18. Výuka náboženství začne v týdnu...
09.10.2017 21:51
Přinášíme aktuální rozpis Agapé. I v podzimních měsících budeme promítat, chystat dobroty, topinky...

Pozvánky

Výtvarná dílna v D-centru je určena dětem od 7 do 11 let. První setkání se uskuteční v pátek 17. 11. 2017 od 15 hod v klubovně nad Krtečkem v D-centru. Příspěvek na materiál činí 20 Kč, nezapoměňte děti vybavit pracovním trikem a přezůvkami. Více...
Poděkování za dar svobody, mše svatá s kytarovým doprovodem – 5. setkání přátel rytmických písní v blízkosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii neděle 19. listopadu 2017 v 15 hod. Hora Matky Boží u Králík Program 14:30 – sraz hudebníků k...
Dovolujeme si vás pozvat na reprízu autorského divadelního představení „Perla přemyslovské koruny – črty ze života sv. Anežky České“, kterou nazkoušel místní kroužek divadelních ochotníků. Představení zopakujeme v těchto termínech: derniéra v...
Srdečně Vás zveme na 5. ročník misijního Plesu pro Tebe na podporu chudých dětí v Tanzánii, který se uskuteční 25. 11. 2017 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí od 19:00 hod. Římskokatolická farnost v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Papežskými...
Misijní klubko je společné setkávání dětí po nedělní mši svaté v klubu v D-centra. Setkáváme se jednou za čtrnáct dní v neděli, kdy není Rytmika a dětská mše svatá. Program je asi na třičtvrtě hodiny (do 11.00 h) a je určen dětem od 5 let. Mladší...
Společenství mladých se bude scházet každý pátek od 20.15 v D-centru v klubu nad sálem. Těšíme se na Vás ;-)