Rozpis bohoslužeb

Pokud patříte mezi lektory a zajímá vás rozpis čtení včetně souřadnic liturgických textů, navštivte Farnost > Dobrovolníci > Lektoři.

Přehled bohoslužeb

01.02.2020 23:33

NEDĚLE

2. února

Uvedení Páně do chrámu

8:00

Ostrov

9:00

Dolní Dobrouč

Za farnost

11:00

Lanšperk

17:30

Dolní Dobrouč

Mariánská družina

PONDĚLÍ

3. února

 

 

 

 

ÚTERÝ

4. února

 

14:00

Dolní Dobrouč

Svátost smíření (do 16:00 hod.)

18:00

 

STŘEDA

5. února

sv. Agáty

18:00

Dolní Dobrouč

Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí

v zemi u mariánské sochy u Obecního

úřadu.

ČTVRTEK

6. února

Sv. Pavla Miki a druhů

7:00

Dolní Dobrouč

 

PÁTEK

7. února

 

17:00

Dolní Dobrouč

Adorace (moderovaná)

18:00

Ke cti Božského srdce Páně

SOBOTA

8. února

 

 

 

 

NEDĚLE

9. února

5. neděle v mezidobí

8:00

Horní Dobrouč (a pomazání nemocných)

9:00

Dolní Dobrouč

Za farnost (a pomazání nemocných)

11:00

Hnátnice (a pomazání nemocných)

PONDĚLÍ

10. února

sv. Scholastiky

 

 

 

ÚTERÝ

11. února

 

 

 

 

STŘEDA

12. února

 

18:00

Dolní Dobrouč

 

ČTVRTEK

13. února

 

7:00

Dolní Dobrouč

 

PÁTEK

14. února

 

17:00

Dolní Dobrouč

Adorace

18:00

 

SOBOTA

15. února

 

 

 

 

NEDĚLE

16. února

6. neděle v mezidobí

8:00

Ostrov

 

9:00

Dolní Dobrouč

Za farnost

11:00

Lanšperk

 

PONDĚLÍ

17. února

 

 

 

 

ÚTERÝ

18. února

 

18:00

Dolní Dobrouč

 

STŘEDA

19. února

 

18:00

Dolní Dobrouč

 

ČTVRTEK

20. února

 

7:00

Dolní Dobrouč

 

PÁTEK

21. února

 

17:00

Dolní Dobrouč

Adorace

18:00

 

SOBOTA

22. února

Stolce sv. Petra

 

 

 

NEDĚLE

23. února

7. neděle v mezidobí

8:00

Horní Dobrouč

9:00

Dolní Dobrouč

Za farnost

11:00

Hnátnice

PONDĚLÍ

24. února

 

 

 

 

 

ÚTERÝ

25. února

 

18:00

Dolní Dobrouč

 

STŘEDA

26. února

Popeleční středa

18:00

Dolní Dobrouč

 

 

ČTVRTEK

27. února

 

7:00

Dolní Dobrouč

 

PÁTEK

28. února

 

17:30

Dolní Dobrouč

 

Křížová cesta

18:00

 

SOBOTA

1. února

 

 

 

 

NEDĚLE

1. března

1. neděle postní

8:00

Ostrov

9:00

Dolní Dobrouč

Za farnost

11:00

Lanšperk

Aktuálně

02.02.2020 00:29
Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do průběhu letošní tříkrálové sbírky – koledníkům, vedoucím...
02.02.2020 00:26
Od pátku 7. února se bude konat každý první pátek v měsíci moderovaná adorace. Jste zváni...
01.02.2020 23:32
Drazí bratři a sestry, vstupujeme do druhého měsíce roku 2020, ale pro děti, které dostaly na konci...
05.01.2020 17:48
Ať světlo z Betléma projasní vaše vztahy v novém roce 2020 – to vám přejí dobrovolníci farního...