Rozpis bohoslužeb

Pokud patříte mezi lektory a zajímá vás rozpis čtení včetně souřadnic liturgických textů, navštivte Farnost > Dobrovolníci > Lektoři.

Přehled bohoslužeb

13.05.2020 20:38

Drazí farníci,

v současné době je maximální počet osob na bohoslužbě omezen počtem 100 lidí. Vzhledem k tomu, že se nás při nedělní mši svaté ve farním kostele účastní více jak 200 farníků, rozhodl jsem se, kromě bohoslužby v 9:00, sloužit ještě mši svatou v 7.00 hodin. Prosím, kdo můžete, abyste přišli na ranní bohoslužbu, popřípadě využili možnost mše svaté ve filiálních kostelích naší farnosti.

Současně zůstává stále platný dispens pana biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě popřípadě lze nedělní bohoslužbu nahradit účastí na mši svaté ve všední den.

Nerad bych pro překročení počtu účastníků mše svaté byl nucen nesloužit nějakou nedělní mši svatou.

Děkuji za pochopení a s přáním požehnaných dní

P.Tomáš Fiala

 

  Neděle       31. května

Slavnost Seslání Ducha svatého

7:00

Dolní Dobrouč

 

8:00

Horní Dobrouč

 

9:00

Dolní Dobrouč

Za farnost

11:00

Hnátnice

 

 

 

 

Drazí farníci,
v současné době je maximální počet osob na bohoslužbě omezen počtem 100 lidí. Vzhledem k tomu, že se nás při nedělní mši svaté ve farním kostele účastní více jak 200 farníků, rozhodl jsem se, kromě bohoslužby v 9:00, sloužit ještě mši svatou v 7.00 hodin. Prosím, kdo můžete, abyste přišli na ranní bohoslužbu, popřípadě využili možnost mše svaté ve filiálních kostelích naší farnosti.
Současně zůstává stále platný dispens pana biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě popřípadě lze nedělní bohoslužbu nahradit účastí na mši svaté ve všední den.
Nerad bych pro překročení počtu účastníků mše svaté byl nucen nesloužit nějakou nedělní mši svatou.
Děkuji za pochopení a s přáním požehnaných dní
P.Tomáš Fiala

Aktuálně

03.05.2020 10:30
Drazí farníci, prožili jsme Velikonoce každý jiným způsobem, ale je důležité se zamýšlet, jak jsme...
04.04.2020 16:20
Jednou z tradic, kterou musíme o letošních Velikonocích oželet, je modlitební stráž u Božího...
27.03.2020 09:16
Drazí farníci, jsme v mimořádné situaci a chtěl bych Vás mladší rodiny vybídnout ke slavení vlastní...
24.03.2020 23:41
Dopis o. Ruggera (farnost Marco) z neděle 22. března 2020 nám zaslal Corrado Veronesi spolu se...
24.03.2020 22:50
Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných...
24.03.2020 21:58
Čeští a moravští biskupové vyzvali, abychom se připojili k těm, kdo se každý večer ve 20 hodin...