Rozpis bohoslužeb

Aktuální rozpis bohoslužeb vychází jednou za měsíc v tabulce farních Zpráviček. Můžete si zobrazit, vytisknout nebo stáhnout celé Zprávičky nebo jen rozpis bohoslužeb ve formátu PDF.

Pokud patříte mezi lektory a zajímá vás rozpis čtení včetně souřadnic liturgických textů, navštivte Farnost > Dobrovolníci > Lektoři.

Přehled bohoslužeb

02.01.2018 00:04
PONDĚLÍ
1. ledna
Matky Boží Panny Marie 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Lanšperk  
ÚTERÝ
2. ledna
sv. Bazila Velkého a Řehoře Naziánského      
STŘEDA
3. ledna
  18.00 Dolní Dobrouč Na poděkování a za Boží pomoc a ochranu
      Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u Obecního úřadu
ČTVRTEK
4. ledna
  07.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
5. ledna
  17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
6. ledna
Zjevení Páně 07.30 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo + mše svatá
  08.15   Za farnost
  18.30   Za Rudolfa Pecháčka, manželku a syna
NEDĚLE
7. ledna
Křest Páně 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  17.30 Dolní Dobrouč Mariánská družina
PONDĚLÍ
8. ledna
       
ÚTERÝ
9. ledna
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00    
STŘEDA
10. ledna
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00    
ČTVRTEK
11. ledna
  07.00 Dolní Dobrouč  
PÁTEK
12. ledna
  17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00    
SOBOTA
13. ledna
  18.30 Dolní Dobrouč  
NEDĚLE
14. ledna
2. neděle
v mezidobí
07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč – dětská + rytmika Za farnost
  11.00 Lanšperk  
PONDĚLÍ
15. ledna
       
ÚTERÝ
16. ledna
       
STŘEDA
17. ledna
sv. Antonína      
ČTVRTEK
18. ledna
P. Marie, Matky jednoty křesťanů      
PÁTEK
19. ledna
       
SOBOTA
20. ledna
       
NEDĚLE
21. ledna
Sbírka na střechu kostela
3. neděle
v mezidobí
07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice  
PONDĚLÍ
22. ledna
       
ÚTERÝ
23. ledna
sv. Štěpána 17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za rodiče Matějíčkovy a syna
STŘEDA
24. ledna
sv. Františka Saleského 17.30   Dolní Dobrouč
  18.00   Za Boženu Skalickou, manžela a duše v očistci
ČTVRTEK
25. ledna
Obrácení sv. Pavla 07.00 Dolní Dobrouč Za Jana Matějíčka a manželku
PÁTEK
26. ledna
sv. Timoteje a Tita 17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Za rodiče Kubíčkovy a Hotmarovy a celý rod
SOBOTA
27. ledna
  18.30 Dolní Dobrouč  
NEDĚLE
28. ledna
4. neděle
v mezidobí
07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč – dětská + rytmika Za farnost
  11.00 Lanšperk  
PONDĚLÍ
29. ledna
     
ÚTERÝ
30. ledna
  17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00   Za Marii Plívovou
STŘEDA
31. ledna
Sv. Jana Boska 17.30 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.00    
ČTVRTEK
1. února
Sv. Jana od Kříže 07.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
2. února
Uvedení Páně do chrámu 17.00 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.00   Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova
SOBOTA
3. února
  07.00 Dolní Dobrouč Mariánské večeřadlo + mše svatá
Ke cti Neposkvr. Srdce P. Marie
  18.30   Za Blaženku Kubíčkovou, bratra Josefa, rodiče sourozence a celý rod
NEDĚLE
4. února
5. neděle v mezidobí 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice  

Aktuálně

02.01.2018 15:43
V lednu se během nedělního Agapé po mši svaté v Dolní Dobrouči můžete podívat hned do Irska,...
02.01.2018 00:08
Zprávičky dobroučské farnosti s rozpisem bohoslužeb na měsíc prosinec a zápisem z pastorační rady...

Pozvánky

Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují dobrovolníci z farnosti. Přibližně jednou za 14 dní je Agapé spojeno s promítáním nebo zajímavou besedou. Přijměte srdečné...
Misijní klubko je společné setkávání dětí po nedělní mši svaté v klubu v D-centra. Setkáváme se jednou za čtrnáct dní v neděli, kdy není Rytmika a dětská mše svatá. Program je asi na třičtvrtě hodiny (do 11.00 h) a je určen dětem od 5 let. Mladší...
Společenství mladých se bude scházet každý pátek od 20.15 v D-centru v klubu nad sálem. Těšíme se na Vás ;-)