Rozpis bohoslužeb

Aktuální rozpis bohoslužeb vychází jednou za měsíc v tabulce farních Zpráviček. Můžete si zobrazit, vytisknout nebo stáhnout celé Zprávičky nebo jen rozpis bohoslužeb ve formátu PDF.

Pokud patříte mezi lektory a zajímá vás rozpis čtení včetně souřadnic liturgických textů, navštivte Farnost > Dobrovolníci > Lektoři.

Přehled bohoslužeb

04.06.2018 12:11
NEDĚLE
3. června
9. neděle v mezidobí 07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč – pouť Za farnost
  11.00 Lanšperk  
PONDĚLÍ
4. června
       
ÚTERÝ
5. června
Sv. Bonifáce 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Josefa Dvořáka, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
STŘEDA
6. června
Sv. Norberta 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za rodiče Hotmarovy, Kubíčkovy a živé členy rodiny
  Po mši sv. modlitba za pokoj a bezpečí v zemi u mariánské sochy u Obecního úřadu    
ČTVRTEK
7. června
  07.00 Dolní Dobrouč Za sv. otce, biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a nová kněžská povolání
PÁTEK
8. června
Nejsvětější Srdce Ježíšovo 17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Za Annu Marešovou, Janu Marešovou a Ludmilu Marešovou
SOBOTA
9. června
Neposkvrněné Srdce P. Marie 18.30 Dolní Dobrouč Za Jiřího Ryšavého, rodiče a bratra
NEDĚLE
10. června
10. neděle v mezidobí 07.30 Horní Dobrouč  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice  
  18.00 Dolní Dobrouč Mariánská družina
PONDĚLÍ
11. června
Sv. Barnabáše      
ÚTERÝ
12. června
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za živé a zemřelé členy rodiny Hanzlíčkovy
STŘEDA
13. června
Sv. Antonína z Padovy 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Ladislava Skalického, syna a celý rod
ČTVRTEK
14. června
Sv. Atanázia 07.00 Dolní Dobrouč Za Marii Plívovou
PÁTEK
15. června
Sv. Víta 17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Za Karla Halbrštáta, živou rodinu a duše v očistci
SOBOTA
16. června
  18.30 Dolní Dobrouč Za Pavla Plívu a oboje rodiče
NEDĚLE
17. června
Sbírka na
střechu kostela
11. neděle v mezidobí 07.30 Ostrov  
  09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Lanšperk  
PONDĚLÍ
18. června
       
ÚTERÝ
19. června
Sv. Jana Nepomuckého Neumanna 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Jana Pecháčka a rodiče
STŘEDA
20. června
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Ladislava Maixnera, rodiče a bratra
ČTVRTEK
21. června
Sv. Aloise Gonzagy 07.00 Dolní Dobrouč Za Dalibora Libotovského a celý rod
PÁTEK
22. června
  17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Na úmysl dárce
SOBOTA
23. června
  17.30 Hnátnice  
  18.30 Dolní Dobrouč Za Pavla Plívu a Pavla a Marii Skalických
NEDĚLE
24. června

Sbírka na charitu
Narození sv. Jana Křtitele 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Horní Dobrouč – pouť  
PONDĚLÍ
25. června
       
ÚTERÝ
26. června
  18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za Blaženu a Ladislava Pecháčkovy a celý rod
STŘEDA
27. června
Sv. Cyrila Alexandrijského 18.00 Dolní Dobrouč Svátost smíření
  18.30   Za živé a zemřelé členy rodiny Málkovy
ČTVRTEK
28. června
Sv. Ireneje 07.00 Dolní Dobrouč Za Marii Plívovou
PÁTEK
29. června
Sv. Petra a Pavla 17.30 Dolní Dobrouč Adorace a sv. smíření
  18.30   Za farnost
SOBOTA
30. června
Sv. prvomučedníků římských 18.30 Dolní Dobrouč Za Annu a Bohumila Skalických
NEDĚLE
1. července
13. neděle v mezidobí 09.00 Dolní Dobrouč Za farnost
  11.00 Hnátnice – pouť  
  15.00 Dolní Dobrouč Horáková kaple  

Aktuálně

16.06.2018 09:58
Výlet Misijního klubka se uskuteční v neděli 17. 6. po mši svaté v Dolní Dobrouči. S sebou:...
12.06.2018 19:48
Přinášíme rozpis nedělních Agapé v červnu a o prázdninách. Jste srdečně zváni na občerstvení i...
04.06.2018 12:20
Od 1. 6. 2018 přijímáme intence (úmysly na mši svatou) na měsíc červenec 2018. Intence je možno...

Pozvánky

Římskokatolická farnost a děkanství Ústí nad Orlicí vás srdečně zvou na hudební Festival pro Tebe, který se uskuteční v pátek 17. srpna 2018 na farní zahradě v Ústí nad Orlicí. Účinkovat bude od 18.30 písničkář Michal Horáček, ve 20.00 ho vystřídá...
Nedělní Agapé je možnost neformálního setkání a popovídání si nad drobným občerstvením, které připravují dobrovolníci z farnosti. Přibližně jednou za 14 dní je Agapé spojeno s promítáním nebo zajímavou besedou. Přijměte srdečné...
Misijní klubko je společné setkávání dětí po nedělní mši svaté v klubu v D-centra. Setkáváme se jednou za čtrnáct dní v neděli, kdy není Rytmika a dětská mše svatá. Program je asi na třičtvrtě hodiny (do 11.00 h) a je určen dětem od 5 let. Mladší...
Společenství mladých se bude scházet každý pátek od 20.15 v D-centru v klubu nad sálem. Těšíme se na Vás ;-)