Přehled bohoslužeb

13.10.2020 21:18

Od neděle 18.10. nebudou vzhledem ke krizovým opatřením slouženy nedělní mše svaté. Ve farním kostele v Dolní Dobrouči budou v čase 8:00 – 10:00 akolyté podávat Svaté přijímání.

"Když se chystáme na eucharistii každou neděli, jsou součástí mše tyto hlavní body: pokání (úkon kajícnosti), Boží slovo (čtení) a společné vyznání víry. Eucharistie, stejně jako další svátosti jsou jednak vrcholem, jednak pramenem. Vyvrcholením právě nějaké přípravy a pak též pramenem: síly pro další každodenní život.

Ve všední dny v obvyklých časech bude místo mší svatých vystavena Nejsvětější svátost k adoraci.

Možnost svátosti smíření před mší svatou zůstává, popř. je možné se domluvit telefonicky.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuálně

12.10.2020 21:53
Poslech mše sv. prostřednictvím rozhlasu RADIO PROGLAS  či sledování mše sv....
12.10.2020 21:27
Milí spolubratři v duchovní službě, usnesením ze dne 12. října 2020 vláda znovu rozhodla...
12.10.2020 21:21
Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme...

Rozpis lektorské služby

Pokud patříte mezi lektory a zajímá vás rozpis čtení včetně souřadnic liturgických textů, navštivte Farnost > Dobrovolníci > Lektoři.